Algemene informatie

Algemene infomatie

Wilt u een keer komen tafeltennissen? Of bent u toevallig op zoek naar een sport voor uw kind? Kom dan langs op een van de trainingsmomenten. Ook voor de jeugd worden er trainingen gegeven. De eerste maand is altijd gratis spelen! U hoeft zelfs geen batje mee te nemen.

Locatie

Onze tafeltennishal is gelegen aan de Planeetstraat 1 in Brunssum (Treebeek).

De zaal is tijdens trainingsuren en competitie telefonisch bereikbaar
onder nummer 06 – 41 884 658.

In de zaal zijn nog uren beschikbaar voor sportverenigingen.
Voor informatie over de verhuur kunt u contact opnemen met de gemeente Brunssum


Trainingsuren en competitie

  • op dinsdag vanaf 19.00 uur gerichte training recreanten/senioren,
  • vanaf 20.00 uur vrije training voor de senioren.
  • op woensdag van 18.30 tot 20.00 jeugdtraining,
  • vanaf 20.00 uur vrije training voor de senioren.
  • op vrijdag van 18.30 uur tot 20.00 uur jeugdtraining,
  • vanaf 20.00 uur vrije training voor de senioren.

De zaterdag staat in het teken van de competitie. TTV Brunssum neemt deel aan de competitie van de NTTB.
De thuiswedstrijden voor de jeugd starten om 11.00 uur en voor de senioren om 15.30 uur.

U kunt bij ons altijd een tafeltennisbatje lenen. Sportschoenen zijn in de zaal verplicht. (geen straatschoenen en geen zwarte zolen)

Ouders die hun kinderen bij de vereniging afzetten kunnen tijdens de training op dinsdag en vrijdag of tijdens competitiewedstrijden in onze gezellige kantine vertoeven onder het genot van een kop koffie of een glaasje fris met een ruime blik op de activiteiten in de zaal.

Contributies (bedragen in 2022):

  • bondscontributie € 10,00 per jaar
  • jeugd tot en met 17 jaar € 11,50 per maand
  • senioren vanaf 18 jaar €13,50 per maand

Beide contributies moeten halfjaarlijks vooraf worden voldaan. U krijgt hier een factuur voor toegezonden
Neemt u of uw kind deel aan de competitie, dan betaalt u daarnaast ook competitiebijdrage.
Kinderen in de starterscompetitie betalen geen competitiebijdrage.

Inschrijven:

Download hier uw inschrijfformulier en lever het ingevuld en ondertekend in.

Betalen:

U kunt de halfjaarlijkse contributie overmaken naar:
Regiobank rekening NL86 RBRB 0929 4276 53 t.n.v. Penningmeester TTV Brunssum.
Vergeet u niet bij mededelingen te vermelden over welk soort betaling het gaat.

Beëindiging:

Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging kan alleen schriftelijk of per e-mail.
Het lidmaatschap eindigt op de eerste dag van de daarop volgende maand. Er volgt geen restitutie van reeds betaalde contributie, competitiebijdragen en dergelijke, ook niet als deze betrekking hebben op enige periode na de beëindiging van het lidmaatschap. TTV Brunssum behoudt zich het recht voor, om bij beëindiging van het lidmaatschap eventuele betalingsachterstand op het lid te verhalen.
Lees ook de regels voor het beëindigen van het lidmaatschap.