Geschiedenis

Geschiedenis van TTV Brunssum

Inleiding
Elk instituut kent zijn geschiedenis zo ook TTV Brunssum. Van velen blijft de geschiedenis bewaart door het voeren van een goed archief. Bij anderen is dit iets minder. Vaak moet dan de geschiedenis gehaald worden uit verhalen van oud leden of uit publicaties die ooit zijn gedaan. Helaas moet TTV Brunssum zich onder de laatste categorie scharen en is de historie niet altijd waterdicht. In ieder geval is de intentie om de geschiedenis van TTV Brunssum boven water te halen, u als lezer iets te laten meebeleven van het ontstaan en het verloop van TTV Brunssum. Een onderdeel hiervan is het opsommen van de personen die als voorzitter leiding hebben gegeven aan de vereniging. Hiermee wordt natuurlijk niet bedoeld dat andere bestuursleden niet van belang waren maar dat van de meesten gewoon geen gegevens meer bekend zijn. Jammer maar helaas waar.

Het prille begin
TTV Brunssum is ontstaan uit een groepje jongeren onder de vleugels van de “Protestantse Stichting voor Buurt- en Huiswerk” Deze was gevestigd in het Irenehuis aan de Heugerstraat en had onder anderen als doel “jeugdopvang”. In de kelder van het “Irenehuis” stond één tafel om te pingpongen, zoals het tafeltennisspel destijds nog werd genoemd. Contributie werd dan ook betaald als lid van de genoemde stichting en niet als lid van de tafeltennisvereniging (die bestond immers nog niet). De contributie aan het Irenehuis bedroeg voor de jeugd f1,- (? 0,45) en voor de senioren f2,- (? 0,90). Voor de aanschaf van enkele balletjes moest toestemming gevraagd worden aan het bestuur van de stichting.
De toestroom was groot en al vlug moest er een tweede en zelfs een derde tafel worden aangeschaft. De spelers hadden veel last van pilaren die tussen de tafels stonden en daarom werd verhuist naar de grotere bovenzaal.
Altijd tegen dezelfde mensen spelen ging op den duur toch vervelen en de spelers wilden wel iets meer uitdaging. Competitie spelen tegen andere verenigingen was dan ook hun grote wens. De noodzaak om een echte vereniging op te richtten was nu aanwezig. Het stichtingsbestuur had hier geen bezwaar tegen mits de naam van het Irenehuis niet werd gebruikt (hetgeen tot dan toe wel het geval was) en iemand van de kerkgemeenschap voorzitter werd van een op te richten tafeltennisclub. Tafeltennisclub Brunssum (TTC Brunssum) was een feit. De eerste voorzitter was de heer Bernard Mol (de ouderen van Brunssum zullen zich hem misschien nog herinneren als een van de werknemers bij verfzaak “De Kabouter” aan de Rumpenerstraat). Hij werd geassisteerd door Mevrouw Augusson als penningmeester. Bij de officiële oprichting waren verder aanwezig: Jos Bremen en Thei Loo. Mevrouw Gonnie Nauts verzorgde de truitjes die zij zelf maakte van zwarte stof. Enkele jaren later kwamen er blauwe truitjes van Limburgia. In de beginjaren tussen 1965 en 1969 kwam TTC Brunssum uit in de afdelingscompetitie met vier teams; twee senioren- en twee juniorenteams. De wedstrijden werden op zondag gespeeld omdat de zaterdag een gewone werkdag was. Later, in 1970, ging men op de zaterdag spelen. De senioren speelde 4e klasse. Met de jeugd had de vereniging destijds veel succes, helaas werden ze in de bekerfinale uitgeschakeld door TTC Kluis uit Geleen en Swift van Roermond. Ook de Limburgse Kampioenschappen waren in die periode succesvol met Jef Orbons, Limburgs kampioen in het enkelspel, en samen met zijn broer Ben als Limburgs Kampioen in het dubbelspel. Als tweede eindigden Ron en Hans von Högen. Alle vier de heren uiteraard lid van TTC Brunssum.

De naam van de vereniging
Hoe het met de naam van onze tafeltennisvereniging is gegaan is niet meer precies te achterhalen. In de beginperiode wordt er gesproken over “Tafeltennisvereniging Irenehuis” later is er sprake van “Tafeltennisclub Brunssum”. Wanneer de huidige naam “Tafeltennisvereniging Brunssum” precies is ingevoerd is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het hier steeds over dezelfde vereniging gaat.

Vóór- en tegenspoed
1969 was een rampjaar voor de vereniging. Op één jeugdspeler na vertrokken alle jeugdspelers naar S.V. Heerlen. Ook waren er diverse seniorleden die stopten met tafeltennis. Uit eindelijk bleven er nog maar zes leden over.
Donkere wolken trokken samen boven de nog relatief jonge tafeltennisclub. De overgebleven leden wisten met groot doorzettingsvermogen, met als hoofdman Jos Bremen, de juiste koers voor de magere vereniging uit te stippelen en langzaamaan trokken ze weer meer leden aan. Mede door hun overwinning tijdens een vriendschappelijke wedstrijd in het gemeenschapshuis van De Langeberg werden er 10 mensen lid van de vereniging. Uiteindelijk ging het zelfs zo goed dat het Irenehuis te klein werd en de vereniging moest uitwijken naar “De Burcht”. De financiële basis was mager en men was wel haast gedwongen elke maand een kienavond te organiseren en zodoende extra geld binnen te krijgen om de uiteindelijke tafeltennisactiviteiten voort te zetten.
Langzaamaan werden ook de resultaten weer beter. Het 1e team, bestaande uit Martin White, Jef Janssen en Frans Weerts, kon net niet promoveren naar de 3e divisie.
Ter gelegenheid van het 12½ jarig bestaan van de tafeltennisvereniging, in 1975, werden de Limburgse Kampioenschappen in Brunssum georganiseerd. George van Zundert had hier de leiding over een, voor TTV Brunssum, megaoperatie. De wedstrijden werden gespeeld in de Brunahal. Tafels moesten op zaterdag worden opgehaald bij diverse verenigingen in de buurt en op maandag weer worden teruggebracht. Hoewel de leden van de vereniging hun handen vol hadden aan de organisatie van de Limburgs Kampioenschappen verliepen deze erg goed. Volgens overlevering kreeg onze toenmalige voorzitter, Martin Wolfs, zelfs complimenten van de Heer Hans Kochen dat het voor het eerst was dat alles op rolletjes liep.

Locaties door de jaren heen
In de loop der jaren is de tafeltennisvereniging vaker van locatie moeten wisselen. Begonnen in het Irenehuis aan de Heugerstraat, eerst in de kelder en daarna in de bovenzaal, heeft de vereniging ook nog gespeeld In het verenigingsgebouw van De Burcht, in de gymzaal van de lagere school aan de schoolstraat, in de gymzaal van het Romboutscollege (destijds nog gelegen aan de Vondelstraat), in de sporthal Rumpen en daarna in de bovenzaal van het Deltacollege en later, in de benedenzaal van hetzelfde Deltacollege. Het Deltacollege startte in 2004 met een nieuwbouw nabij het Emmaterrein van de gemeente Heerlen en verplaatste al haar activiteiten naar de nieuwe locatie. Voor TTV Brunssum betekende dit dat ze op zoek moesten naar een nieuwe locatie. De enige hoop was gevestigd op de Brunssumse politiek waarmee TTV Brunssum sinds maart 2007 een intensief contact heeft. In mei 2008 kwam de gemeente met een alternatieve locatie, de bestaande gymzaal aan de Planeetstraat in Treebeek. De zaal moest behoorlijk worden aangepakt. De accommodatie was sterk verouderd en had behoorlijk achterstallig onderhoud. Het was eerst de bedoeling om de zaal te slopen maar door de huisvestingsproblemen van diverse verenigingen in Brunssum waaronder de tafeltennisvereniging lag het moderniseren van de zaal en bijgebouwen meer voor de hand. De locatie is verbouwd en gemoderniseerd en voor de tafeltennisvereniging is er een ruime kantine bijgebouwd. Met ingang van 17 augustus 2010 is dit de nieuwe locatie voor onze vereniging.
Een nieuwe situatie deed zich voor. Met de gemeente was afgesproken dat TTV Brunssum het beheer van het gebouw zou overnemen, uniek in Brunssum.

Van de geschiedenis van TTV Brunssum is tussen 1975 en 1995 niet zoveel bekend. Men mag aannemen dat ook in die periode er het een en ander is gebeurd. Een van de bekende gebeurtenissen uit die onbekende periode is wel dat TTV Brunssum in 1978 na langdurig onderhandelen een overeenkomst sloot met de internationale bekende Duitse tafeltennisser en trainer H.J. Bonaventura. In “De Nieuwsbron” het toenmalige plaatselijke blaadje werd hiervan melding gemaakt. Men bleek destijds toch wel de waarde te kennen van goed PR-werk. Bekende activiteiten waren twee maal per jaar kwajongen, kegelen, badminton-toernooi en toktoernooi. Ook heeft de vereniging meegedaan aan de carnavalsoptocht in Brunssum. Verder was er het jeugdkamp in 1995, 2000, 2002 en in 2003. In het najaar van 2000 ging de vereniging met een website het internet op.

55 plussers op de woensdagmorgen
Jarenlang heeft TTV Brunssum ook een zo genaamde 55+ groep gehad. Elke woensdagmorgen kwamen de ouderen bij elkaar om te tafeltenissen maar vooral om een potje te kaarten. In het begin werd deze groep begeleid door Theo Loo. De groep groeide uit tot ongeveer 13 voornamelijke mannelijke leden. In eerste instantie waren zij nog geen lid van de vereniging en betaalde ze per keer. Die situatie veranderde rond 2001/2002 en werden deze mensen als volwaardig lid van TTV Brunssum geregistreerd. Om gezondheidsredenen was Theo gedwongen om deze groep over te dragen aan Math Nauts en trok Theo zich helemaal terug. Math runde deze groep samen met zijn vrouw Cisca en hield dat nog enkele jaren vol. Door een verschil van mening tussen het bestuur en Math stopte deze met de begeleiding van de 55+ groep en werd dit weer overgenomen door Frans Dolata en Ed Puijk die dit afwisselend voor hun rekening namen. Voorjaar 2009 onstond er een dusdanig ernstig verschil van mening tussen deze groep en het bestuur dat de 55+ groep er voor koos om naar een andere locatie te gaan en zich af te splitsen van de tafeltennisvereniging.

Een kanjer van een trainer
John gaf aan dat hij het iets rustiger aan wilde gaan doen wat voor hem betekende dat hij de training bij Westa wilde stoppen. Het reizen was een te grote belasting en zijn gezondheid dwong hem keuzes te maken. Training geven bij Brunssum in zijn eigen woonplaats was voor hem een goed alternatief en voor trainer en vereniging een win-win situatie.
John begon aan zijn taak als trainer bij Brunssum en leverde goede resultaten af. Daarbij kwam nog dat door de opening van de nieuwe zaal er steeds meer jeugd naar de tafeltennisvereniging trok en John had zijn handen vol. Hij deed dit met grote overgave en voldoening. De invloed van John op de jeugd was duidelijk merkbaar. De resultaten logen er niet om en de prestaties werden zienderogen beter.
Met de gezondheid van John wilde het echter niet vlotten. Regelmatig ziekenhuisbezoek trok een zware wissel op zijn dagelijkse bezigheden.
In december 2013 was het slecht gesteld met John maar hij wist niet van opgeven, pas halverwege januari 2014 moest hij zich gewonnen geven en meldde zich ziek.
Op 28 januari overleed John vrij plotseling en veel te jong.

De voorzitters van TTV Brunssum.
Zonder te kort te willen doen aan alle andere bestuursleden, hier een opsomming van de voorzitters die TTV Brunssum hebben bestuurd.
De langstzittende voorzitter was Bernhard Mol.
Verbonden aan het Irenehuis en leidinggevend aan de toenmalige jeugd lag het bijna voor de hand dat bij de oprichting van tafeltennisvereniging Brunssum deze man als voorzitter van de jonge vereniging naar voren trad.
Bernhard Mol was een behulpzame man. Zijn vrienden noemde hem ook niet Bernhard maar “Broer”. Als je hem om een gunst vroeg zei hij nooit nee. Misschien is dat ook wel de reden waarom hij de eerste voorzitter is geworden. De jonge vereniging had het ook niet beter kunnen treffen. Bernhard nam altijd alle tijd voor iedereen die een beroep op hem deed. Speciaal voor de jeugd van het Irenehuis was hij altijd beschikbaar. Hij was een man uit een stuk en je kon altijd op hem bouwen. Als er iemand een lintje verdiend had dan was het Bernhard Mol wel.
Juist omdat deze markante man aan de basis heeft gestaan van onze vereniging is een speciaal woord voor hem hier op zijn plaats.

Onze voorzitters en locaties:

1962-1970Bernhard Mol,zaal Irenehuis
1971-1972Willy Jansen,zaal Irenehuis (bovenzaal)
1973-1976Martin Wolfs,zaal De Burcht
1976-1976Dik Jansen,zaal De Burcht
1977-1977Sjef Jansen,zaal Rombouts (bovenzaal)
1978-1978geen voorzitterzaal Rombouts (bovenzaal)
1979-1980Sytse Tasma,zaal Rombouts (boven en benedenzaal)
1981-1982Johan Heesbeen,sporthal Rumpen
1983-1988Wiel Conemans,sporthal Rumpen (later in ‘t Ven)
1988-1992Jos Bremen,zaal Schoolstraat
1993-1994Jeu Heunen,zaal Schoolstraat
1995-1996Peter Reumkens,zaal Deltacollege
1996-1997Rob Tasma (interim),zaal Deltacollege
1997-2002Wim Reubsaet,zaal Deltacollege
2002-2005Rob Tasma (interim),zaal Vijverlaan (voormalig Deltacollege)
2005-2007Ron Heesbeen,zaal Vijverlaan (voormalig Deltacollege)
2007-2009Wim Reubsaet,zaal Vijverlaan (voormalig Deltacollege)
2009-2010Wim Reubsaetzaal Kloosterstraat (RKBS De Opstap tijdelijk)
2010-2012Wim Reubsaetzaal Planeetstraat 1 Brunssum (Treebeek)
2012-2013Herman Haaszaal Planeetstraat 1 Brunssum (Treebeek)
2013-Mike Vijgenzaal Planeetstraat 1 Brunssum (Treebeek)