Lid worden

Inschrijven

Download hier uw inschrijfformulier en lever het ingevuld en ondertekend in.

Contributies (bedragen in 2022)

  • bondscontributie € 10,50 per jaar
  • jeugd tot en met 17 jaar €11,50 per maand
  • senioren vanaf 18 jaar €13,50 per maand

Beide contributies moeten halfjaarlijks vooraf worden voldaan. U krijgt hier een factuur voor toegezonden
Neemt u of uw kind deel aan de competitie, dan betaalt u daarnaast ook competitiebijdrage.
Kinderen in de starterscompetitie betalen geen competitiebijdrage.

Betalen

U kunt de halfjaarlijkse contributie overmaken naar:
Regiobank rekening NL86 RBRB 0929 4276 53 t.n.v. Penningmeester TTV Brunssum.
Vergeet u niet bij mededelingen te vermelden over welk soort betaling het gaat.

Mocht u verder nog vragen hebben kunt u gerust een mailtje sturen naar penningmeester@ttvbrunssum.nl