Sponsorplan

Inhoudsopgave:

 1. Inleiding
 2. Doelstellingen TTV Brunssum
 3. Sponsormogelijkheden
  • Hoofdsponsor
  • Cosponsor
  • Bordsponsoring in zaal TTV Brunssum
  • Club van 50
  • Verhuur van barkrukken
 4. Sponsorplan downloaden (PDF)

1. Inleiding

TTV Brunssum bestaat sinds 1962 en biedt al vanaf dat jaar in Brunssum de mogelijkheid om de tafeltennissport te beoefenen zowel recreatief als in competitieverband.
TTV Brunssum is aangesloten bij de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB).
Het ledenaantal is redelijk stabiel en schommelt de laatste jaren tussen de 60 en 80 leden.
Sinds augustus 2010 spelen we in de nieuwe accommodatie, de gymzaal aan de Planeetstraat in Treebeek.
We gaan er van uit dat dit een positieve uitwerking zal hebben op het ledental waardoor groei mogelijk is.
Naast tafeltennis worden er, door de diverse commissies, allerlei activiteiten gehouden, waar veel van onze leden maar ook niet-leden plezier aan beleven.
Op dinsdag en vrijdag wordt er getraind en op zaterdag spelen we competitie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Thei Geurts, secretaris, tel. 06 – 271 305 58, secretaris@ttvbrunssum.nl
en bij Mike Vijgen, voorzitter, tel. 06 – 374 210 55, voorzitter@ttvbrunssum.nl


2. Doelstellingen TTV Brunssum:

TTV Brunssum is een financieel gezonde vereniging. We streven de komende 5 jaar naar de volgende doelen:

 • het ledental te zien stijgen naar 100 leden.
 • minimaal met tien teams te zijn vertegenwoordigd in de afdelingscompetitie,
  zowel seniorenteams als jeugdteams.
 • continuïteit van de gezonde financiële positie.

Bovenstaande doelstellingen kunnen alleen gerealiseerd worden indien:

 • we actief leden werven, o.a. door organisatie van Table Stars i.s.m de NTTB en door de publiciteit op te zoeken.
 • we de jeugd de mogelijkheid bieden om minstens twee keer het liefst drie keer per week onder begeleiding van gediplomeerde trainers te laten trainen.
 • we de jeugdleden stimuleren mee te doen aan de competitie, tournooien, stage- en afdelingstrainingen.
 • we naast tafeltennis ook andere activiteiten zoals besproken in de inleiding aanbieden c.q. organiseren.

Om bovenstaande te kunnen realiseren zonder dat de contributie drastisch moet worden verhoogd zijn we afhankelijk van sponsorinkomsten. TTV Brunssum is van mening dat sponsoring profijt moet bieden voor zowel de sponsor als de vereniging, daarom omschrijven we bij elk sponsorvoorstel wat wij als tafeltennisvereniging de sponsor bieden en de tegenprestatie die zij daarvoor verlangt.
De volgende uitgangspunten worden daarbij gehanteerd;

 • sponsoring moet vallen binnen de regels en voorwaarden zoals deze zijn of worden gesteld aan TTV Brunssum door de diverse instanties (overheid, NTTB enz.)
 • afspraken worden vastgelegd in een sponsorcontract.

TTV Brunssum wil graag de komende 5 jaar onderstaande sponsoring realiseren:

 • 1 hoofdsponsor
 • minimaal 5 cosponsoren
 • minimaal 10 bordsponsoren
 • oprichting van de club van vijftig
 • verhuren van 10 barkrukken

3. Sponsormogelijkheden:

Hoofdsponsor

De hoofdsponsor verbindt zijn naam aan de vereniging en is op deze wijze verzekerd van publiciteit in o.a. de media en tijdens wedstrijden en toernooien waaraan TTV Brunssum deelneemt.
Wat kan de hoofdsponsor van TTV Brunssum verwachten?
– verbinden van sponsornaam aan de vereniging. voorbeeld: TTV [uw naam] Brunssum
– bedrijfsnaam en logo op briefpapier van TTV Brunssum
– reclame-uiting bij entree van clubgebouw (bord)
– reclame-uiting in speelzaal (bord)
– bedrijfsnaam en logo prominent op de website met link naar website van uw eigen bedrijf
– vermelding van sponsornaam in elke in- en externe publicatie
– uitnodiging en gratis deelname aan alle activiteiten georganiseerd door TTV Brunssum

Wat verwachten wij van de hoofdsponsor?
– de hoofdsponsor betaalt € 2.000,00 per jaar. Betaling geschiedt vooraf.
– looptijd van het contract bedraagt minimaal 3 jaar.


Cosponsors

Wat kan een cosponsor van ons verwachten?
– reclame-uiting in de speelzaal (Bord)
– bedrijfsnaam en logo op onze website met link naar eigen website
– bedrijfsnaam en logo op briefpapier van TTV Brunssum
– uitnodiging en gratis deelname aan alle activiteiten georganiseerd door TTV Brunssum

Wat verwachten wij van de cosponsor?
– de cosponsor betaalt € 300,00 per jaar, ieder opeenvolgend jaar voor het einde van het eerste
  kwartaal.
– de looptijd van het contract bedraagt minimaal 3 jaar.


Bordsponsor

Wat kan de bordsponsor van ons verwachten?
– reclame-uiting in de speelzaal op duidelijke plek (bord)
– de kosten voor het maken van het bord zijn voor TTV Brunssum, het bord blijft eigendom van de
  vereniging.
– bedrijfsnaam op website TTV Brunssum
– uitnodiging voor alle activiteiten van TTV Brunssum

Wat verwachten wij van de bordsponsor?
– de bordsponsor betaalt € 150,00 per jaar, ieder opeenvolgend jaar voor het einde van het eerste
  kwartaal.
– de looptijd van het contract bedraagt minimaal 3 jaar.

Club van vijftig
Wat kunt u van ons verwachten?
– vermelding van uw naam op een representatief bord, samen met de overige leden van de club
  van vijftig, welke wordt geplaatst in de kantine van ons clubgebouw.
– vermelding op de website van TTV Brunssum
– uitnodiging voor alle activiteiten van TTV Brunssum

Wat verwachten wij van u?
– als lid van de club van vijftig betaalt u € 50,00 per jaar, ieder opeenvolgend jaar te voldoen
  voor het einde van het eerste kwartaal.
– de looptijd bedraagt minimaal 3 jaar.

Verhuur van Barkrukken
– als huurder van een barkruk wordt uw naam op een metalen plaatje aan de zijkant van de barkruk
  bevestigd, hierdoor bent u 3 jaar verzekerd van een zitplaats aan de bar.

Wat verwachten wij van u?
– als huurder van de barkruk betaalt u € 50,00 per jaar, ieder opeenvolgend jaar voor het einde van
  het eerste kwartaal.
– de looptijd bedraagt minimaal 3 jaar.

4. Sponsorplan downloaden (PDF)